fbpx
page-header

Projekt restauracji

Co zawiera projekt?

1. Etap przygotowawczy
Omawiamy oczekiwania Klienta, analizujemy aspekt marki i wizerunku, a następnie przygotowujemy moodboard z inspiracjami.
Czas trwania od 7 do 10 dni roboczych.

2. Rzut funkcjonalny
Opracowujemy 3-4 koncepcje układu funkcjonalnego. Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstają kolejne korekty i ostateczny układ wnętrza.
Czas trwania od 10 od 15 dni roboczych.

3. Praca w 3D, wizualizacje
Na podstawie rzutu budujemy model 3D wnętrz. Dobór i prezentacja proponowanych rozwiązań dla Klienta
przebiega równocześnie z pracą koncepcyjną w 3D. W efekcie powstaje kilkanaście wizualizacji wnętrza lokalu z odpowiednią kolorystyką, materiałami i wyposażeniem.
Czas trwania od 20 do 30 dni roboczych.

4. Dokumentacja techniczna
Na styku koncepcji i części rysunkowej dokumentacji czynimy odpowiednie uzgodnienia z rzeczoznawcami i koordynujemy branże. Następnie przechodzimy do projektu wykonawczego, w postaci rysunków technicznych – zwymiarowanych rzutów, przekrojów, rysunków mebli i innych elementów wyposażenia oraz detali.
Spis rysunków wykonawczych:
– rzut aranżacji wnętrza,
– rzut postawień i wyburzeń,
– rzut posadzek,
– rzut sufitów,
– rzut oświetlenia,
– projekt elektryki, gniazd, łączników,
– projekt przyłączy wod-kan,
– rysunki szczegółowe mebli,
– rozwinięcia ścian,
– zestawienie stolarki,
– zestawienie materiałów i wyposażenia oraz opis techniczny.
Czas trwania od 30 do 40 dni roboczych.

5. Zestawienie materiałów i wyposażenia. 
Integralną częścią dokumentacji technicznej jest wykaz materiałów wykończeniowych oraz elementów wyposażenia, którą przygotowujemy w arkuszu online, tak aby możliwe były korekty i wspólna edycja z Klientem. Ważną częścią dokumentu, oprócz opisów, linków do sklepów i wykazu ilościowego, jest podsumowanie kosztów. Na tym etapie możemy wprowadzić ewentualne korekty, optymalizacje, tak by można było dostosować budżet do możliwości Klienta. 
Czas trwania od 5 do 10 dni roboczych.

6. Nadzór i wykonawstwo
W przypadku decyzji Klienta o potrzebie naszego wsparcia w ramach nadzoru autorskiego możemy zaproponować różne jego formy, począwszy od podstawowych konsultacji na miejscu inwestycji i czuwania nad spójnością prac realizacyjnych z wizją projektową, po przejęcie pełnej koordynacji i przekazanie Inwestorowi gotowego lokalu.

Każdy projekt jest wyceniany indywidualnie.

Otrzymaj wycenę

Jeśli interesuje Cię indywidualna wycena napisz do nas. Przygotujemy ofertę z opisem w trzech wersjach, abyś mógł wybrać najlepszą opcję.

Napisz do nas!