page-header

Oferta – projekt wnętrz

Co zawiera projekt kompleksowy wnętrz?

Oferta RES Design - projekt kompleksowy wizualizacja

1. Etap przygotowawczy
Omawiamy oczekiwania Klienta, a następnie przygotowujemy moodboard z inspiracjami.
Czas trwania od 7 do 10 dni roboczych.

2. Rzut funkcjonalny
Opracowujemy 2-3 koncepcje układu funkcjonalnego. Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstają kolejne korekty i ostateczny układ wnętrza. Przygotowujemy też wstępną listę mebli i wyposażenia żeby ocenić kierunek wizualny i możliwości budżetowe Klienta.
Czas trwania od 10 od 20 dni roboczych.

3. Praca w 3D, wizualizacje
Na podstawie rzutu budujemy model 3D wnętrz. W efekcie powstaje od 2 do 4 wizualizacji na każde pomieszczenie z odpowiednią kolorystyką, materiałami i wyposażeniem. W ramach tego etapu oferujemy 3 rundy poprawek, tak by Klient miał pewność, że otrzyma projekt zgodny z oczekiwaniami.
Czas trwania od 25 do 40 dni roboczych.

Oferta RES Design - rzut wnętrza mieszkania układ funkcjonalny
Oferta RES Design - materiałów i wyposażenia

4. Dokumentacja techniczna
Na bazie opracowanego poprzedniego etapu przygotowujemy projekt wykonawczy w postaci rysunków technicznych – zwymiarowanych rzutów, przekrojów, rysunków mebli i innych elementów wyposażenia oraz detali.
Spis rysunków wykonawczych:
– rzut aranżacji wnętrza,
– rzut postawień i wyburzeń,
– rzut posadzek,
– rzut sufitów,
– rzut oświetlenia,
– schemat elektryki, gniazd, łączników,
– schemat przyłączy wod-kan,
– rysunki szczegółowe mebli,
– rozwinięcia ścian,
– detale, 
– zestawienie stolarki,
– opis techniczny.
Czas trwania od 20 do 30 dni roboczych.

5. Zestawienie materiałów i wyposażenia. 
Integralną częścią dokumentacji technicznej jest wykaz materiałów wykończeniowych oraz elementów wyposażenia, które przygotowujemy w arkuszu online, tak aby możliwe były korekty i wspólna edycja z Klientem. Oprócz opisów, linków do sklepów i ilości, zawarte jest podsumowanie kosztów. Na tym etapie możemy wprowadzić ewentualne korekty, tak by można było dostosować budżet do możliwości Klienta. Możemy też zaproponować 2 warianty jakościowe i cenowe.
Czas trwania do 5 dni roboczych. 

background

Projekt
kompleksowy

Dla kogo taka opcja?

Dla osób, które:
• dysponują czasem potrzebnym do nadzorowania i organizacji prac,
• mają doświadczenie w prowadzeniu prac remontowych,
• mają sprawdzonych i zaufanych wykonawców,
• zadbają o sprawy organizacyjne i wykonają we własnym zakresie zamówienia i zakupy wyposażenia zgodnie z harmonogramem prac,
• mają podstawową wiedzę techniczno-budowlaną i potrafią czytać projekt techniczny.

Etap realizacji

Oferta RES Design - nadzór autorski

6. Nadzór autorski
Oferujemy wsparcie Klienta na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego, gdzie asystujemy do końca realizacji, możemy pomóc w dobraniu ekip wykonawczych, oraz oferujemy wsparcie w organizacji całego procesu, od wskazania priorytetów zakupowych, prezentacji wykonawcom założeń projektowych na miejscu budowy, odpowiadania na wszelkie wątpliwości, reagowania na ewentualne problemy, nawet wiążące się z wprowadzeniem niewielkich zmian w projekcie. Deklarujemy regularne wizyty na inwestycji, aby sprawdzić czy realizacja przebiega jakościowo i zgodnie z projektem, na koniec odbieramy lokal, a gdy istnieje taka potrzeba, opracowujemy raport ewentualnych poprawek.
Wg harmonogramu wykonawcy
do 5 m-cy od rozpoczęcia prac

background

Nadzór
autorski

Dla kogo taka opcja?

Dla osób, które:
• dysponują czasem potrzebnym do organizacji prac,
• wykonają zamówienia we własnym zakresie,
• skoordynują ekipy odpowiedzialne za różne etapy wykończeniowe oraz będą sami pilnować harmonogramu prac,
• nie mają sprawdzonych ekip wykonawczych.

Oferta RES Design - wnętrze pod klucz

7. Wnętrze pod klucz
Najbardziej rozbudowana forma współpracy – Klient przekazuje nam klucze do swojej inwestycji, a my w ustalonym czasie oddajemy gotowe wnętrza. Oznacza to, że całkowicie przejmujemy odpowiedzialność za realizację projektu, organizu-jemy harmonogram prac i przeprowadzamy proces zamówień. Weryfikujemy jakość prac i zgodność z założeniami projektowymi. Regularnie raportujemy Klientowi stan zaawansowania prac, a na koniec oddajemy wysprzątane i gotowe do wprowadzenia się mieszkanie.
Od 4 do 6 m-cy

background

Wnętrze
pod klucz

Dla kogo taka opcja?

Dla osób, które:
• nie dysponują czasem potrzebnym do nadzorowania całego procesu realizacji,
• nie mają doświadczenia związanego z pracami budowlanymi i wykończeniowymi,
• chcą aby realizacja przebiegła w jak najszybszym czasie i najwyższej jakości,
• nie mogą być obecne na miejscu inwestycji,
• chcą aby zdjęto z nich stres i problemy wynikające z konieczności reagowania na niesprzyjające okoliczności.

Wycena

Każdy temat projektowy wyceniamy indywidualnie w zależności od zakresu, złożoności, detalu i terminu. 

Zachęcamy do spotkania i rozmowy, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i spróbujemy lepiej rozeznać się w potrzebach Klienta, tak aby racjonalnie dopasować naszą usługę. 

Jesteśmy pełni entuzjazmu i chęci do działania! Lubimy żywy kontakt, kreatywne działanie, a w materii w której pracujemy, chcemy szukać harmonii, logiki, kompozycji, by z efektów tej twórczości wszyscy mogli czerpać satysfakcję.

Jeśli zaś zależy Tobie na orientacyjnej wycenie, zapraszamy do odpowiedzi na 5 prostych pytań w zakładce Wyceń projekt.